Correct Language centre

6. apríla 2017

Univerzita Palackého v Olomouci

6. apríla 2017

Inbit – Biotechnologické centrum

4. apríla 2017

UPOL – Univerzita Palackého v Olomouci

30. marca 2017

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava

29. marca 2017

VUT – vysoké učení technické

28. marca 2017

Ústav soudního inženýrství

28. marca 2017

INMEC

16. marca 2017

VUT Brno

13. marca 2017

Správa kolejí a menz

2. marca 2017